ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΑ,ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΑ,ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.signed

Leave a reply