ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ_Χ_ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Μ_Χ_ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ.signed

Leave a reply