ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑ,ΦΙΛΤΡΑ ΕΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑ,ΦΙΛΤΡΑ ΕΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ.signed

Leave a reply