ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ FOB RAPID ALL TESTS MAYER (ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜOΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ),ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (TEST ΚΥΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ)

FOB RAPID ALL TESTS MAYER (ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜOΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ),ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (TEST ΚΥΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ).sifned

Leave a reply