ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗ.signed

Leave a reply