ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΡΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΡΩΝ (2)

Leave a reply