ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ.signed

Leave a reply