ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑ)

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑ).signed

Leave a reply