ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ – Αντίγραφο

Leave a reply