Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Προκήρυξη ιατρικών θέσεων του Γ.Ν.-Κ.Υ.Λήμνου (1)

Leave a reply