ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

Καθαριότητα

Leave a reply