ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠ” ΑΡΙΘΜ 3254/20-5-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΔ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΑ 6Γ8Ε469ΗΖΞ-Ε92

Leave a reply