Νέος σχεδιασμός στους εμβολιασμούς

Σας γνωρίζουμε ότι, προς επίτευξη των στόχων του Σχεδίου ¨Γαλάζια Ελευθερία¨ έχει σχεδιαστεί να γίνει ανακατανομή των Εμβολιαστικών Κέντρων του Νησιού μας όπως παρακάτω:

  • Εμβολιαστικό Κέντρο Pfizer με 3 εμβολιαστικές γραμμές στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου
  • Εμβολιαστικό Κέντρο Johnson & Johnson στο Π.Π.Ι. Μούδρου
  • Εμβολιαστικό Κέντρο Astra Zeneca Π.Π.Ι. Μούδρου

 

Πιθανός χρόνος έναρξης της ανακατανομής: μετά τις 14/6/2021

Leave a reply