Κατ’εξαίρεση ραντεβού για τους επιλεγέντες ΕΠΟΠ

Το Νοσοκομείο Λήμνου ανακοινώνει ότι, προς διευκόλυνση όσων υποψηφίων ΕΠΟΠ δεν έχουν ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στις αθλητικές και λοιπές δοκιμασίες, δίνεται η δυνατότητα να κλείσουν κατ’ εξαίρεση ραντεβού, την Πέμπτη 10/06/2021.

Leave a reply