Κατάρτιση προσωρινού πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των Εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” – Γ.Ν.Κ.Υ. Λήμνου

Κατάρτιση προσωρινού πίνακα

Leave a reply