Επαναπροκήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου και την προαιρετική δυνατότητα Τοποθέτησης δύο (2) Αυτόματων πωλητών

ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23PROC013828423

Leave a reply