Ενημέρωση: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΨΚΘΨ46ΜΤΛ6-ΤΦΣ

Θα βρείτε τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα  στη διαδρομή:
«Το Νοσοκομείο μας Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς»,
καθώς και στο παρακάτω link :

https://limnoshospital.gr/kodikasithikiskaiepang

 

 

Leave a reply