ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.signed

Leave a reply