ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε σύντομη ενημέρωση του προσωπικού από το Διοικητή του Νοσοκομείου για τα σχέδια εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου με εστίαση στην περίπτωση εσωτερικής πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λήμνου για τις ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων. Ακολούθησε επίδειξη χρήσης πυροσβεστήρων, καθώς και πρακτική εξάσκηση του προσωπικού.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λήμνου για την άμεση ανταπόκριση και δίνει ραντεβού για την κοινή άσκηση που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Leave a reply