Εκπροσώπηση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου στο 49ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος

Εκπροσώπηση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου στο 49ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, που διενεργήθηκε στις 18-21 Μαΐου 2022 στη Χίο, από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κα Καζόλη Ευτέρπη, και τη Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, κα Κριαρή Αναστασία.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο αφορούσε ως ακολούθως:

  • ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Προεδρείο:

Ροϊλός Χρήστος, Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Κανταράκη Ελένη, Διοικήτρια Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Εισήγηση/Εισηγήτρια

«Η Εμπειρία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου»

Κριαρή Αναστασία, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc

  • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Προεδρείο:

Καζόλη Ευτέρπη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Κριαρή Αναστασία, ΠΕ Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc

Leave a reply