Δημόσιος Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστήρια αυτόματου αιματολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό & αντιδραστήρια γενικής ούρων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

ΑΔΑΜ – ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 21PROC009137672

 

Leave a reply