Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Ψαλίδια αιμοστατικά υπερήχων με συνοδό εξοπλισμό

Δημόσια Διαβούλευση 23-2-2021

Leave a reply