Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ψαλιδιών αιμοστατικών υπερήχων με συνοδό εξοπλισμό πηγή υπερήχων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

 

Leave a reply