Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και επισκευής, με ανταλλακτικά, 12 ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

21PROC008434562 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Leave a reply