ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΔΑ -ΑΔΑΜ

Leave a reply