Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πύργου ψύξης στο Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ Λήμνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC010630792

Leave a reply