ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ . ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡ 2 / 2023 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188898 / 2023

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23PROC012353200

Leave a reply