ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Leave a reply