ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3252/20-5-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΔ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΔΑ ΩΠ39469ΗΖΞ-ΗΦΘ

Leave a reply