ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3267/20-5-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΔ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΔΑ 6ΗΡΝ469ΗΖΞ-ΩΥΞ

Leave a reply