ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3254/20-5-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΔ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΑ 6Γ8Ε469ΗΖΞ-Ε92

Leave a reply