Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23PROC012885370

Leave a reply