Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για ανάδειξη αναδόχου για Συντήρηση και Επισκευή με ανταλλακτικά πέντε (5) ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης BELLCO FORMULA 2000 του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23PROC012883946

Leave a reply