ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 25-11-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 04-12-2019

ΣΟΧ 1_2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

Leave a reply