2ος κύκλος σεμιναρίων που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην υλοποίηση του προγράμματος: του Έργου «Πολυνησιωτικότητα», χωρίς κόστος συμμετοχής.

Για λεπτομέρειες, κατεβάστε τo παρακάτω αρχείo.

Δ Τ 2_Δρ 4_ΛΗΜΝΟΣ ΜΣ 8-9-6-2013 Ι Σ

Leave a reply