ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

1. Μετά τις εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου μας, ξεκίνησε η εγκατάσταση Νέας και σύγχρονης Μονάδας Όσμωσης η οποία αποτελεί την καρδιά του Συστήματος (Η υπάρχουσα είναι άνω της 20ετίας).

Επιπλέον πραγματοποιείται μικρή επέκταση της Μονάδας ( 3 θέσεων) με σκοπό να  εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και να δίνει μία προοπτική τουλάχιστον 10ετίας.

Το παραπάνω έργο θα βελτιώσει τις υγειονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους του Νησιού αλλά και στους επισκέπτες του οι οποίοι έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης.

2. Όλο το παραπάνω έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τη δωρεά του κύριου Αγοραστού Λαβδαρά, ο οποίος όχι μόνο αγαπά το Νοσοκομείο και τον τόπο του αλλά το δείχνει και έμπρακτα με τις δωρεές του.

Leave a reply