ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ SET ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ, ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ & SET ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (2)_signed

Leave a reply