ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ,ΧΑΡΤΟΣΕΝΔΟΝΑ,ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ,ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡ. ΟΡΟΥ,ΣΤΡΟΦΙΓΚΕΣ,ΧΑΡΤΟΣΕΝΔΟΝΑ & ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ_signed

Leave a reply