ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού CPV 50421000-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΤΝΜ469ΗΖΞ-4Ο1

Leave a reply