ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού CPV 50420000-5)

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Leave a reply