ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΑΜ, ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Leave a reply