Πρόσκληση υποβολής προσφορών για skin marker, ράμμα πολύκλωνο, γάζα διπλωμένη μη ακτινοσκιερή, βούρτσες αποστειρωμένες Μ.Χ., διάφανα αυτοκόλλητα

SKIN MARKER ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΟΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ, ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΜ.Χ. Κ ΒΔΙΑΦΑΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚ

Leave a reply