Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χειρ/κά πεδία, μανίκια χειρουργικής μπλούζας, χειρουργικό πεδίο Μ.Χ., ιματισμός κάτω άκρου, χειρουργικό πεδίο mayo (σάκος) και αυτοκόλλητη ταινία

ΧΕΙΡΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΚΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Leave a reply