Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών (Ασφάλεια κυτίων και Μαχαιρίδια καρπιαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ_signed

Leave a reply