Πρόσκληση υποβολής προσφορών για: συσκευή νάρθηκας σταθεροποιητής-ακινητοποίησης καταγμάτων λεκάνης – μέγεθος standard

ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ STANDART ΜΕ ΠΟΜΠΗ-CLIKER

Leave a reply