Πρόσκληση υποβολής προσφορών για: συνεχής παροχέτευση τραύματος (redon) αρνητικής πίεσης poly vac set και επίθεμα με αργυρούχο

ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (ΡΕΔΟΝ) ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ POLY VAC SET & ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 10Χ10 (ΓΑΖΑ-ΕΠΙΘΕΜΑ)

Leave a reply