Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μπλούζα χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων, διπλό κοχλιάριο για ορθοπεδική χρήση και ψαλίδια ιστών

ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡ-ΓΕΙΟΥ ΠΟΛΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΠΛΟ ΚΟΧΛΥΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΨΑΛΙΔΙΑ ΙΣΤΩΝ

Leave a reply