Πρόσκληση υποβολής προσφορών για βούρτσα χειρουργείου αποστειρωμένη Μ.Χ.

ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΒΙΔΟΝΗ

Leave a reply