Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Αιμοστατικά clip ενδοσκοπικά Μ.Χ. Clipangle

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIP ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ Μ.Χ. CLIPANGLE 135° (DISPOSABLE HEMOSTASIS CLIP) 12mm MAX OPENING

Leave a reply