ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 & 2016 ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016 ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΔΑΜ

Leave a reply